Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom

Obchodný zákonník vo svojej úprave myslí aj na situácie, ktoré vznikajú v praxi a týkajú sa obdobia ešte pred samotným vznikom spoločnosti, teda keď spoločnosť už bola založená jej zakladateľmi, no ešte oficiálne nevznikla podľa platného práva. Je to obdobie, v ktorom dochádza k uzavretiu rôznych druhov zmlúv a právnych úkonov zo strany novozaloženej spoločnosti, … Čítať ďalej Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom