Kontakt

estate4Seasons, s. r. o.

sídlo: Panská 39
81101
Bratislava

tel.: office ( 9-17 h Po-Pi ) : +421 2 207 047 88

email: info@estate4seasons.com

IČO: 43842712

DIČ: 2022518289

bankové spojenie:

ČSOB a.s.

číslo učtu : 4005895075/7500

IBAN: SK76 7500 0000 0040 0589 5075

BIC: CEKOSKBX